Coordinator ODIS s.r.o.

Základní informace o jízdném

Jednotlivé jízdné REGION, MĚSTO, MĚSTO XL, OSTRAVA XXL a zvýhodněný přestup.

Informace o jednotlivém jízdném

Jednotlivé jízdenky REGION

 • Cena jednotlivé jízdenky REGION je dána součtem základní sazby a příslušného násobku za každý tarifní kilometr. Cena za jednotlivou jízdenku v papírové podobě je zaokrouhlena na celé koruny dolů, cena za jednotlivou jízdenku elektronickou je zaokrouhlena na desetihaléře.
 • Jednotlivé jízdenky REGION platí na všech regionálních autobusových linkách, ve vlacích dopravců České drahy, a.s., GW Train Regio a.s., MBM rail s.r.o. a RegioJet a.s. (linka R8) zařazených do ODIS.
 • Jednotlivé jízdenky REGION nelze použít pro cesty uvnitř tarifní oblasti MĚSTO, MĚSTO XL a OSTRAVA XXL u dopravců, kteří vydávají příslušné městské jízdenky.

Jednotlivé jízdenky MĚSTO a MĚSTO XL 

 • Jednotlivé jízdenky MĚSTO platí pouze na regionálních autobusových linkách a linkách MHD, provozovaných dopravci v příslušných tarifních oblastech, a to pouze pro cesty realizované uvnitř tarifních oblastí MĚSTO Karviná (zóna 5), MĚSTO Český Těšín (zóna 45), MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50), MĚSTO Třinec (zóna 60), MĚSTO Nový Jičín (zóna 70), MĚSTO Krnov (zóna 90), MĚSTO Bruntál (zóna 100) a na linkách MHD Frýdek-Místek v rámci obsluhované oblasti (zóna 511).
 • Jednotlivé jízdenky ORLOVÁ XL platí pouze na regionálních autobusových linkách a linkách MHD na území tarifní oblasti ORLOVÁ XL (zóna 150), tzn. území zóny MĚSTO Orlová (zóna 15) a část zóny 7 (tarifní oblast XL) pokrývající území obcí Dětmarovice a Dolní Lutyně.
 • Jednotlivé jízdenky OPAVA XL platí pouze na regionálních autobusových linkách a linkách MHD na území tarifní oblasti OPAVA XL (zóna 301), tzn. území zóny MĚSTO Opava (zóna 30) a většinu území zóny 35 (tarifní oblast XL) pokrývající území obcí Chvalíkovice, Otice, Raduň, Slavkov a Vršovice.
 • Jednotlivé jízdenky pro oblast XL platí pouze na regionálních autobusových linkách a linkách MHD provozovaných dopravci v příslušných tarifních oblastech, a to pouze pro cesty realizované uvnitř tarifních oblastí XL.
 • Pro cesty mezi oblastmi MĚSTO a XL bude cestující u dopravců, kteří vydávají příslušné městské jízdenky odbaven  za jednotlivou městskou jízdenku.
 • Pro cesty mezi dvěma městskými oblastmi bude cestující odbaven za jednotlivou jízdenku REGION.
 • Pro cesty vlaky v rámci městských oblastí bude cestující odbaven za jednotlivou elektronickou jízdenku REGION  zakoupenou z karty ODISka, ZETKA nebo zakoupenou v mobilní aplikaci ODISapka.

Jednotlivé jízdenky OSTRAVA XXL 

 • Jednotlivé elektronické a krátkodobé papírové jízdenky OSTRAVA XXL platí na území tarifní oblasti OSTRAVA XXL (zóna 2), tzn. území Statutárního města Ostrava (MĚSTO Ostrava zóna 1) a přilehlých měst a obcí (tarifní oblast XXL zóny 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25).
 • Jednotlivé elektronické jízdenky OSTRAVA XXL platí na linkách MHD a regionálních autobusových linkách.
 • Jednotlivé elektronické jízdenky nepřestupní jsou platné maximálně 10 minut od odbavení. Po záznamu na čtečce (tzv.check-in) na lince a spoji a po opětovném záznamu na čtečce při výstupu (tzv. check-out) na stejné lince a spoji ve stanovené době do 10 minut; na autobusových linkách s odbavením u řidiče zajišťovaných regionálními dopravci je zapotřebí požádat o elektronickou nepřestupní jízdenku před přiložením karty k odbavovacímu zařízení.
 • Jednotlivé elektronické jízdenky dokupované jsou přestupní po stanovenou dobu platnosti, tj. 60 minut od pořízení a platí pouze na linkách MHD Ostrava..  
  Cestující může při jednom nákupu zakoupit ke kartě ODISka nebo Zetka maximálně 15 ks dokupovaných elektronických jízdenek z každého druhu. Dokupované elektronické jízdenky jsou platné pouze za předpokladu společného cestování s držitelem karty ODISka, nebo ZETKA, který má na kartě tyto jízdenky nahrané.
  Dokupované elektronické jízdenky lze zakoupit také prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty. Při jednom nákupu lze pořídit k bezkontaktní bankovní platební kartě maximálně 4 ks dokupovaných elektronických jízdenek. Dokupované elektronické jízdenky je možné pořizovat průběžně, kdy čas platnosti je evidován pro každou jízdenku jednotlivě. V případě průběžně pořizovaných dokupovaných elektronických jízdenek platí, že mohou být současně pořízeny pouze 4 ks jízdenek. Dokupované elektronické jízdenky je možné pořizovat průběžně, kdy čas platnosti je evidován pro každou jízdenku jednotlivě. Dokupované elektronické jízdenky jsou platné pouze za předpokladu společného cestování s držitelem bezkontaktní bankovní platební karty.
  Dokupované elektronické jízdenky lze zakoupit také prostřednictvím KREDITNÍ jízdenky. Při jednom nákupu lze pořídit ke KREDITNÍ jízdence maximálně 50 ks dokupovaných elektronických jízdenek. Dokupované elektronické jízdenky je možné pořizovat průběžně, kdy čas platnosti je evidován pro každou jízdenku jednotlivě. V případě průběžně pořizovaných dokupovaných elektronických jízdenek platí, že může být současně pořízeno pouze 50 ks jízdenek. Dokupované elektronické jízdenky je možné pořizovat průběžně, kdy čas platnosti je evidován pro každou jízdenku jednotlivě. Dokupované elektronické jízdenky jsou platné pouze za předpokladu společného cestování s držitelem KREDITNÍ jízdenky.
  Více informací k podmínkám nákupu jednotlivých jízdenek ke KREDITNÍ jízdence a bezkontaktní bankovní platební kartě naleznete na www.dpo.cz .
 • Krátkodobé papírové jízdenky OSTRAVA XXL platí na linkách MHD a regionálních autobusových linkách. Ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. platí pouze 60minutové krátkodobé papírové jízdenky OSTRAVA XXL. Krátkodobé papírové jízdenky OSTRAVA XXL jsou přestupní a jsou omezeny pouze časem.
 • Jednotlivé elektronické jízdenky pro oblast XXL platí na linkách MHD a regionálních autobusových linkách v tarifní oblasti XXL, a to pouze pro cesty realizované uvnitř tarifní oblasti XXL.
 • Krátkodobé papírové jízdné XXL platí na linkách MHD a regionálních autobusových linkách. Ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. platí pouze 60minutové krátkodobé papírové jízdenky XXL. Krátkodobé papírové jízdenky XXL jsou přestupní a jsou omezeny pouze časem.
 • Se zakoupenou papírovou jízdenkou u regionálních dopravců lze využít v rámci přestupu v oblasti OSTRAVA XXL také linky MHD Ostrava.
 • Pro cesty mezi oblastmi MĚSTO Ostrava a XXL bude cestující u dopravců, kteří vydávají městské jízdenky odbaven za jednotlivou jízdenku OSTRAVA XXL.
 • Pro cesty mezi dvěma městskými oblastmi bude cestující odbaven za jednotlivou jízdenku REGION.
 • Pro cesty vlaky v rámci oblasti OSTRAVA XXL nebo v rámci oblasti XXL bude cestující odbaven za jednotlivou elektronickou jízdenku REGION  zakoupenou z karty ODISka nebo ZETKA nebo zakoupené v mobilní aplikaci ODISapka nebo 60minutovou krátkodobou papírovou jízdenku.

Zvýhodněný přestup

 • Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená kartou ODISka nebo ZETKA opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od času příjezdu do nahlášené výstupní zastávky. Čas na zvýhodněný přestup je zapsán na kartu s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu.
 • Jednotlivá jízdenka zakoupená kartou ODISka nebo ZETKA opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu, a to:
  • v tarifní oblasti OSTRAVA XXL v době 60 minut od zakoupení jízdenky,
  • v tarifních oblastech MĚSTO Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná a ORLOVÁ XL v době 45 minut od zakoupení jízdenky,
  • v tarifních oblastech MĚSTO Český Těšín, Krnov, Třinec a OPAVA XL v době 30 minut od zakoupení jízdenky.
 • Zvýhodněný přestup lze využít na regionálních autobusových linkách, na linkách MHD (mimo MHD Havířov a MHD Studénka) a vlacích zařazených do ODIS.
 • Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdného o výši základní sazby elektronické jednotlivé jízdenky REGION v navazujícím spoji.
 • Zvýhodněným přestupem v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL pouze mezi linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců rozumí přestup zdarma.

Nárok na zvýhodněný přestup vzniká také držiteli bezkontaktní bankovní platební karty při úhradě elektronického jízdného v režimu Capping, ale pouze na linkách MHD Ostrava a MHD Opava. 

Nárok na zvýhodněný přestup vzniká také při použití KREDITní jízdenky, ale pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz.