Coordinator ODIS s.r.o.

Bezplatná přeprava

Bezplatnou přepravu osob, zavazadel a zvířat lze uplatnit na všech linkách zařazených do ODIS a ve všech tarifních oblastech, pokud není uvedeno jinak. V některých systémech MHD může být bezplatná přeprava rozšířená o další skupiny cestujících nebo kategorie. Tato rozšířená bezplatná přeprava platí pouze na příslušných linkách MHD.

Bezplatná přeprava

Bezplatná přeprava osob 

1. S bezkontaktní čipovou kartou ODISka nebo ZETKA se slevovým profilem a nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč:

 • Děti od 6 do 15 let věku v tarifních oblastech MĚSTO Karviná (zóna 5) a MĚSTO Orlová (zóna 15).
 • Osoby nad 65 let věku v tarifních oblastech MĚSTO Český Těšín (zóna 45), MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50), MĚSTO Karviná (zóna 5), MĚSTO Nový Jičín (zóna 70), MĚSTO Ostrava (zóna 1) a MĚSTO Orlová (zóna 15).
 • Osoby nad 70 let věku v tarifních oblastech MĚSTO Bruntál (zóna 100), MĚSTO Krnov (zóna 90), MĚSTO Opava (zóna 30) a MĚSTO Třinec (zóna 60).
 • Osoby nad 70 let v tarifní oblasti OPAVA XL (zóna 301) pouze na linkách MHD Opava.
 • Členové Konfederace politických vězňů v celé síti ODIS.
 • Váleční veteráni v celé síti ODIS.
 • Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL) v tarifních oblastech MĚSTO Český Těšín (zóna 45) a MĚSTO Třinec (zóna 60).

2. S registrovanou bezkontaktní bankovní platební kartou se slevovým profilem a nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč:

 • Osoby nad 65 let věku v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna 1), uplatnit lze pouze na linkách MHD Ostrava, více informací na www.dpo.cz.

3. Dále se bezplatně přepravují

 • Děti do dovršení 6 let věku v doprovodu cestujícího staršího 10 let. 

 • Držitelé průkazu ZTP vydaného v ČR.

 • Držitelé průkazu ZTP/P vydaného v ČR (i s vozíkem pro invalidy nebo kočárkem, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P) včetně průvodce (osoba nebo pes).

 • Osoby narozené před 1. 1. 1946 s platným osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas) v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna 1).

 • Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL).
  s „Průkazem o bezplatné přepravě v ODIS“ vydaného na základě tzv. „Osvědčení o účasti v národním odboji” dle zákona č. 255/1946 Sb. mimo MĚSTO Český Těšín (zóna 45) a MĚSTO Třinec (zóna 60).

 • Příslušníci Policie ČR ve služebním stejnokroji na základě ustanovení §42 odst. 6 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR.

 • Příslušníci Městské policie Bruntál, Frýdek-Místek, Krnov, Karviná, Nový Jičín, Orlová, Opava, Ostrava a Třinec ve služebním stejnokroji v příslušných tarifních oblastech MĚSTO.

 • Asistenti prevence kriminality vykonávající činnost pro Městskou policii ve služebním stejnokroji v tarifních oblastech MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50), MĚSTO Orlová (zóna 15) a MĚSTO Ostrava (zóna 1).

Cestujícím s nárokem na bezplatnou přepravu uvedeným v bodu 3. bude při odbavení vystavena evidenční jízdenka s nulovou cenou.

Pokud cestující neprokáže nárok na bezplatnou přepravu předepsaným způsobem, je povinen si zakoupit jízdenku dle platného tarifu.

Ve vlacích zařazených do ODIS dopravce RegioJet a.s. lze využít bezplatnou přepravu osob dle bodu 1., dále pak mohou využít bezplatnou přepravu dle bodu 3. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 

Bezplatná přeprava zavazadel a zvířat

Bezplatně je možné přepravovat: 

 • Pes asistenční nebo vodící (i ve výcviku).

 • Chodítka, resp. rolátory, které využívají cestující v rámci své mobility (tzn. osoby, které z důvodu snížené mobility využívají tuto zdravotní pomůcku jako stabilní oporu k chůzi).

 • Kočárek, resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi ve věku do 6 let).

 • Tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

 • Zavazadlo do rozměru 30 x 40 x 60 cm,  ve vlacích Českých drah, a.s., GW Train Regio a.s. a MBM rail s.r.o. do rozměru 90x60x40 cm, předmět tyčového tvaru do délky 150 cm a průměru do 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem.

 • Jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg.

 • Koloběžka, elektrokoloběžka, kolo nebo elektrokolo s kolem o maximálním průměru 12 palců (30,48 cm).

 • Jeden pár lyží s holemi nebo snowboard v obalu (přeprava lyží a snowboardů bez obalu je zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel), na lince 885 je přeprava lyží a snowboardů vždy zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel.

 • Ve vlacích dopravců České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s a MBM rall s.r.o. též obal na sportovní výbavu, snowboard, boby, sáně nebo lyže s holemi.

 • Jeden smuteční věnec.

 • Jeden pes a jedno zavazadlo držitelů 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky, Turistické jízdenky JESENÍKY nebo dlouhodobé časové jízdenky v tarifních oblastech pro které je jízdenka určená. V rámci skupinových jízdenek 24 hodinových a skupinové Turistické jízdenky JESENÍKY může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, maximálně dva psy jednoho majitele.

 • Jeden pes a jedno zavazadlo občanů narozených před 1. 1. 1946, kteří cestují bezplatně po prokázání nároku platným osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas) v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna 1).

 • Zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměru 30 x 40 x 60 cm.

Bezplatná přeprava zavazadel a zvířat ve vlacích RegioJet a.s. se řídí Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami dopravce RegioJet. Ve vlacích RegioJet a.s. mohou uplatnit bezplatnou přepravu jednoho zavazadla a jednoho psa držitelé 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky a dlouhodobé časové jízdenky v tarifních oblastech, pro které je jízdenka určená.

Více informací k bezplatné přepravě ve vlacích dopravce RegioJet a.s. naleznete na webových stránkách dopravce RegioJet a.s..