Coordinator ODIS s.r.o.

24hodinové a 3denní jízdné

  • 24hodinové a 3denní jízdenky lze zakoupit v mobilní aplikaci ODISapka. V papírové podobě lze zakoupit ve vozidlech regionálních autobusových dopravců, v předprodejích Dopravního podniku Ostrava a.s. a také pokladnách dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.

  • Skupinovou jízdenku 30 + 2 lze zakoupit v mobilní aplikaci ODISapka nebo MojeDPO.

  • 24hodinové celosíťové jízdenky platí ve všech tarifních zónách ODIS a na všech linkách ODIS (platí také na celé trase linky 990).
  • 24hodinové a 3denní jízdenky OSTRAVA XXL platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL na všech linkách ODIS.
  • Skupinová jízdenka 30 + 2 zakoupená prostřednictvím mobilní aplikace ODISapka platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL na všech linkách ODIS. Jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL pouze na linkách MHD Ostrava.
  • 24hodinové skupinové jízdenky platí až pro 5 cestujících bez věkového omezení.
  • Skupinová jízdenka 30 + 2 platí až pro 30 dětí ve věku 6 - 15 let a 2 dospělé osoby.
  • Držitelé 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky mohou v tarifních oblastech, pro které je jízdenka určená přepravovat bezplatně jedno zavazadlo a jednoho psa.

  • V rámci 24 hodinové skupinové jízdenky může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, maximálně dva psy jednoho majitele.

Celá síť ODIS

Obyčejná

Zlevněná 7)

Skupinová

24hodinová

200

100

300

OSTRAVA XXL
3denní

250

125

-

24hodinová100 8)50 8)200
24hodinová 30 + 2--400

7) Pouze pro přepravu dětí od 6 do dovršení 15 let věku, psů, ostatních zvířat a zavazadel. 
8) Také ve formě SMS jízdenky, SMS jízdenka platí pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz .